Paluu koulutuksen sivulle

Oppimisympäristöjen kehittäminen lukioissa (5 Op)

Oppimisympäristöjen kehittäminen lukioissa (5 Op)


Koulutuspäivän aiheena: Sosiaalinen media oppimisympäristönä ja miten sitä lukio-opetuksessa
voisi hyödyntää

Koulutuksen ajankohta ja paikka

la 6.9 klo 9.00-12.00 Kaustisen musiikkilukio Meerbuschintie 1, 69600 Kaustinen. Konserttisali
Koulutus järjestetään Connect pro-videoneuvottelun välityksellä

Kohderyhmä

Kaustisen musiikkilukion ja Vetelin lukion opettajat ja rehtorit

Koulutuspäivän sisältö

Käsiteltävät teemat:
Sosiaalisen media käsitteenä, ilmiönä ja toimintakenttänä oppimisen näkökulmasta.
Sosiaalisen median mahdollisuudet oppimisen, opettamisen ja ohjauksen järjestämisessä.
Avointen ja suljettujen verkko-oppimisympäristöjen arviointia.
Huomioitavaa sosiaalisen median oppimiskäytössä.
Käytännön esimerkkejä ja omakohtaista kokeilua pienellä hiekkalaatikolla.

Aiheeseen voi valmistautua silmäilemällä Anne Rongaksen Opetushallitukselle tekemää opasta
Sosiaalinen media oppimisen tukena:
http://sosiaalinenmedia.googlepages.com/

Kouluttaja

Sosiaalisen median asiantuntija Anne Rongas Kotkan aikuislukio

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta.

Paluu koulutuksen sivulle