1. Blogit ja wikit opetuksessa - käyttöesimerkkejä

Paluu 2.4.07 | Paluu 23.11.07 opot

Hankkeiden tai yhteistyöverkostojen uutiskirje blogin avulla
Kurssiaineiston julkaisemiseen katso myös esim. Filosofian kurssi
Kurssin aikaansaannoksia kokoamaan (Suomi matkailumaana)
Ohjeiden yhteiskehittely opiskelijoitten kanssa (FI1 ohjausblogi, ks. portfolio-ohjeviestit)
Opettajien pedagoginen yhteiskehittely (Mobiili pedagogiikka)
Oppimiskokemusten jakaminen kollegoiden kesken (edelliseltä kurssilta seuraavalle, mitä opin)
Oppimispäiväkirjana: Työelämäjaksolla Verkkotukihenkilön taipaleella Lehmätkin lentäis
Pohdintatehtävien tekemiseen (Mikon blogi)
Virtuaalinen ilmoitustaulu (blogi Opon Sanomat, ei enää toiminnassa)
Virtuaali-ikkunana koulusta maailmalle: Kanavansuun koulun menoa Koulupäiviä Ihastjärvellä
Yhteiskeskustelun taltioiminen (vertaistukikoulutuksen keskustelukierros)

Katso myös Sulautettu opetus
Wiki blogien opetuskäytöstä
Blogi Blogien opetuskäyttö

Paluu 2.4.07 | Paluu 23.11.07 opot