Ilmiöpohjainen oppiminen

Anne Rongas | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille

Päivän aluksi 13.12.2008 Anne aloitti nostamalla esiin muutamia ajattelun aiheita, alla varsinaista esitystä laajempi versio, jossa hieman selostuksia ja muutamia linkkejä:


Tilaisuus oli osa Otavan opiston Verkkopedagogiikka-kehittämishanketta: 12.-13.2008 pajan sivu.
Mikä olisi oikea paikka jatkaa tätä kehittelyä?

Annen koosteet:

Aluksi koottiin ryhmän koulumuistoista aiheita, joihin tulisi kiinnittää huomiota.

Oppimiskokemuksissa merkittäviä muistoja syntyy, kun toimintaan kuuluu mahdollisuus ilmaista itseään, näkyväksi tulemista eri muodoissa, onnistumisia, taidetta ja liikkumista, muitakin kuin kirjaillisia ilmaisukehinoja, mahdollisuus löytää itsestään vahvuuksia, elämyksiä, itse asetettuja tavoitteita, tunteiden huomioimista, tarinoita, vahvistamista, kohtuullisuutta, ansaittuja kehuja, ajallista tilaa hitaille pohtijoille, hyvää ruokaa, aikuisten luomaa turvaa, välillä juhlia ja lomaa, akateemista vapautta alakoulusta alkaen, sosiaalisen puolen huomioimista monin tavoin.

Pajatyöskentelyn ideoina jätettiin hautumaan:
- kummiluokka (koulurajojen ylittäminen ja yhteiskehittely)
- merirosvoteema (kouluasteiden rajojen yli, yhteiseen verkkopaikkaan aineistoja ja tuotoksia)
- ideapankin perustaminen
- verkon työvälineiden kokoaminen ja perusopasteiden tuottaminen (linkkejä jakoon, esim. näin perustat Ningin)
- arviointimenetelmien kehittäminen (esimerkiksi päättöarvioinnista prosessiarviointiin, kannattaa tutustua julkaisuun ”Lunttaa luvalla - Opi oikeasti” pdf-tiedosto)
- metodit, pedagogiset mallit (kehittelyä, jakamista)

Mahdollisuuksia aloittaa konkreettinen verkottuminen, yhdessä kehittely ja tekeminen:
Pedagogisia lähestymisiä Ilmiöpohjaisuus-wikiin.
Sometun Ilmiöpohjaisuus-ryhmä.
Kymenlaakson lukioväen Penaalin Ilmiöpohjaisuus-ryhmä.
Ilmastonmuutos-kokoomasivu kaikille halukkaille aineistojen ja sisältöjen jakamiseen.
Jaa linkkejä Delicious-palvelussa tagillä ilmastoteema: http://delicious.com/search?p=ilmastoteema.