Anne Rongas | Annen käyntikortti | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille


Sisältö

  • Aloitustarina
  • Käsitteet, lähtökohdat
  • Verkko 2.0 jne. + sosiaalinen media
  • Opetus, oppiminen, ohjaaminen
  • Avoin oppiminen, avoimet sisällöt
  • Työkalut
  • Toimintakulttuurin muutos


Aloitustarina


http://psyka5.wikispaces.com/
http://psyka5.blogspot.com/

Käsitteet, lähtökohdat


Verkko 2.0 jne. + sosiaalinen media

1. Google-lomaketta!
2. Kokeillaan yhteisöllistä tiedonmuodostusta:

Opetus, oppiminen, ohjaaminenAvoin oppiminen, avoimet sisällöt
Työkalut


Toimintakulttuurin muutos