Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä

Paluu Koulutukset-hakemistoon

Mitä nyt, mitä tulevaisuudessa, mikä tärkeintä? Suunnan pohdintaa

Opit-ympäristön käyttö: Ensi-ohjeet (salasana Annelta), Opit-ympäristössä: Katso Eväitä verkkoon -opintokokonaisuus sekä Opit-ympäristön oma OHJE (sivun yläpalkki)

Neljä keskeistä käyttötapaa opetuksessa:


1. Aineiston jakeluun
2. Viestintään ja vuorovaikutukseen
3. Oppimisaihioitten ja kurssin osien toteuttamiseen
4. Kokonaisten kurssien toteuttamiseen

Muuta:


1. Opettajien väliseen yhteistyöhön
2. Sisäiseen ja ulkoiseen viestintään
3. Tiedon hallintaan
4. Vinkkejä ja linkkejä