Työelämäyhteistyön kehittäminen, tulevaisuusnäkökulmaa:

Some apuna työssäoppimisen ohjauksessa, tulevaisuuden haasteet ohjaajille ja opettajille
Mobiiliohjaus käytännössä, Mitä tarkoittaa työpaikoilla?
Mitä ongelmia aloituksessa on?
Millaisiin pulmiin kenties törmää?
Mitä pitää huomioida someohjauksessa?


Diasarja tukemaan keskustelua.