Anne Rongas projektisuunnittelija Suomen eOppimiskeskus ry AVO-hankkeessaaineenopettaja 01-10 Kotkan aikuislukiossa, yrittäjä Pedapoint Oy
Meneillään: Open päivitys | Vertaisaika | Vinkkiverkko | Sosiaalinen media oppimisen tukena | Mikä ihmeen sosiaalinen media? -opas | Opeblogi | Miten näitä juttuja voi oppia? | Kysy tai anna palautetta!

"Tulevaisuuden oppimismetodit ja välineet"


Virtuaaliluento osana Sööpärin kampus seminaaria 18.3.13
Painotus virtuaalikoulutuksen mahdollisuuksissa sekä mm. uusissa oppimismalleissa ja metodeissa (verkko-opetus, some, iPadit yms.)
Tapahtuma on suunnattu mm. kuntien päättäjille, kehittäjille ja yrittäjille. Mukana on myös koulutusosaajia (maakuntakorkeakoulu).
Innoittajana oppimisen tulevaisuuden aikamatkalaiset
https://www.facebook.com/events/435651993174385/permalink/464965240243060/
ja Twitter-kaverit. Yhteensä esityksen ajatusrakennelmaa viikonloppuna työsti netitse kanssani vapaaehtoisesti, kiinnostuneena 9 henkilöä, joista 3 olen joskus tavannut kasvotusten, 2 entuudestaan tuntematonta. Tätä on työ tänä päivänä ja jos työ on tätä, mitä oppimisen pitäisi olla?

Suomen eOppimiskeskus: Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin

Kommentit tähän esitykseen Twitter @arongas tai palautelomakkeella.

1. Oppimisen henkilökohtainen ulottuvuus

innostus, kiinnostus, motivaatio, uteliaisuus, ongelmanratkaisu,
sopeutuminen, identiteetti, persoona, itsetuntemus metataidot, aivojen muotoutuminen,
oppiminen läpi elämän, ote omaan oppimiseen, leikki, rentous, kyky toimia, tarttua toimeen,
omaehtoisuus, itsensä toteuttaminen, oma tie, ilo, yksilölliset polut,

Voila_Capture1077.png


2. Oppimisen sosiokulttuurinen ulottuvuus

yksinäisyys vs. kohtaaminen, yhteisyys, merkityksellisyys, vastakaiku, vastakaiutus,
yhteisöllisyys ajasta ja paikasta riippumatta välittyneesti, oppiminen
omassa rytmissä, oman ajan hallinta, yksilöllisyys ja yhteisyys

Voila_Capture1078.png


3. Teknologian sulautuminen

aistien laajentuminen, älylliset proteesit, kehollisuus, mobiili,
lisätty todellisuus, paikkatieto, elävä oppimateriaali (kuten kirjat, joille voi jutella),
hyperlokaali informaatio, ubiikki teknologia, digitaaliset avustajat, etäläsnäolo, ekologinen ajattelu,
teknologia todellisen säästämisen välineenä (hiilijalanjälki), matkustamisen vähentäminen,
älyteknologian henkilökohtaistuminen ja verkottumisen avustajat (yksilön ei tarvitse yksin etsiä
oppimisen edistäjiä, kanssaoppijoita, vaan järjestelmät auttavat), teknologian suhde terveyteen,
laajennettu viestintäteknologia (yhteiseksi tekeminen), viestintäteknologian rinnalle luomisteknologia

Voila_Capture1079.png


4. Aktiivisen ja toiminnallisen oppimisen mallit

ongelmaperustainen, ilmiöpohjainen, projektioppiminen, yhteisöllinen tiedonrakentelu
oppimisverkostot: henkilökohtainen (PLE) ja yhteisöllinen (PLN),
siiloutumisen purkaminen: virtuaaliset toimintayhteisöt (CoP, rajanylitykset, hajautettu asiantuntijuus, pro-am,
globaalit ja itseorganisoituvat oppimistapahtumat, leikkivä ja pelillinen oppiminen,
avoin oppiminen, oppimisen näytöt ja tunnustaminen, oppiminen
monimutkaisessa maailmassa (suuret ongelmat: välkivalta, köyhyys, saastuminen),
inhimillisen älyn yhdistäminen teknologian
tuella nopeasti, tarpeiden mukaan,
Khan Academy, Opetus.tv, MOOC, TED, M.I.T. OER...
ihmisyksilön paikka elämässä, tulevaisuusorientoituminen, itsetunto, itsetuntemus, osana yhteistä,
mielenterveys ja hyvinvointi yhteisöllisenä huolena, kasvu hyvään elämään,
itsestä ja toisista välittämiseen, itsekkyyden ajasta huolehtimisen aikaan

Voila_Capture1080.png

Mitä kysymyksiä herää?

Kerro: Twitter @arongas tai palautelomakkeella
Miten hyvin nykyinen koulujärjestelmä, jatko-opinnot ja henkilöstökoulutus sekä
harrasteopinnot tukevat ja mahdollistavat hyvää oppimista?
Inhimillinen ja yhteisöllinen hyvinvointi suhteessa oppimiseen?
Elämänilo, motivaatio, kyky säilyä oppimiskykyisenä ja -haluisena?
Kuinka ihmiskunta säilyttää ja lisää kykyään ratkoa mutkikkaita ongelmia?
Oppiminen keinona varautua vaikeisiin aikoihin ja muutoksiin?
Miten säilytämme vuorovaikutuksen ja ymmärryksen sukupolvien välillä?
Miten teknologia asettuu sille sopivaan asemaan?
Mikä on luokkahuoneiden ja seinien merkitys oppimisessa?
Kestävä kehitys kaikilla tasoilla (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen).