Pohdittavaksi verkko-opetuksen kehittämiseen

Vertaistuki Palmenian ja Microsoft Partners in Learning -hankkeen koulutus
Suunnitelmapohjat | Suunnittelun askel 1 | Verrattomat-blogi

Toinen koulutuspäivä: Virtuaalinen osallistuminen 24.1.2007
Kolmas koulutuspäivä: Virtuaalinen osallistuminen 27.2.2007
Edetään omalla alueella: Tvt-vertaiset Lankkarilla

12.12.06 Anne pohdiskelee...
Mukana kemuissa Vantaalla Marjut, Hannele ja Anna.
image-upload-11-755109.jpg
  • Maailma on muuttunut... niin aina
  • Lasten maailma on laajentunut? Onko?
  • Mikä on ajattelun asema koulussa, verkossa, elämässä?
  • Ajattelun taitojen oppiminen - miten?
  • "Niin kiire, ettei ehdi ajatella."
  • Pysähtyminen ja hitaus?
  • Yksinäisyys - jakaminen... onko vauhdissa oleminen kivaa siksi, että ei tarvitse pysähtyä pohtimaan?
  • Luonnosten sietäminen > ei tarvitse olla valmista, että voi avata toiselle > ajattelun kehittyminen
  • Missä iässä on hyvä toimia ja miten paljon tietokoneitten kanssa. Ihmisen kehollisuus, motoriikka, ajattelun/aivotoiminnan ja konkreettisen suhde...