Anne Rongas asiantuntija ja fasilitaattori AVO-hankkeessa, aineenopettaja 01-10 Kotkan aikuislukiossa, yrittäjä Pedapoint Oy
Meneillään: Open päivitys | Vertaisaika | Vinkkiverkko | Sosiaalinen media oppimisen tukena | Mikä ihmeen sosiaalinen media? -opas | Opeblogi | Miten näitä juttuja voi oppia? | Kysy tai anna palautetta!


Brahea: TerveTie-koulutuksen verkkosivu

Jakso IV: Sosiaalinen media terveystiedon opettajan verkostoitumisen välineenä 3 op, 30.8.2012 - kevät 2013
Ilmoittautuminen 17 .8.2012 mennessä!
Jakson esite (pdf)

Lähipäivät: 30.8.2012, 27.11.2012 ja myöhemmin ilmoitettava lähipäivä.

Työskentely muodostuu työpajoista sekä työskentelystä sosiaalisessa mediassa.

Netti nykyisine palveluineen helpottaa yli oman työyhteisön ulottuvien verkostojen syntymistä. Verkostot tarjoavat seulottua tietoa omalta alalta. Verkostoissa kysytään ja autetaan. Mutta miten verkostoihin pääsee? Miten verkostoja perustetaan – vai voiko niitä perustaa?
 • Vertaisapua verkostoista – mutta miten niihin pääsee?
 • Käytännön tuntumaa kotimaisiin opeverkostoihin. Verkostoituminen on paitsi viime vuosina hoettu taikasan myös pysyvää inhimillistä toimintaa.
 • Luomme kontakteja toisiimme, jaamme tietojamme ja taitojamme, etsimme ja saavutamme luottamusta.

Sisällöt


1a) Valtakunnallinen osuus / Etäluento 30.8.2012 klo 9.00 – 11.30 Sosiaalisesta mediasta opettajien verkottumisen mahdollistajana

Tarkempi kuvaus 30.8.2012 luennon sisällöstä
 • luennon sisältö kohdennetaan ryhmän mukaan, mikäli on mahdollista toteuttaa ennakkokysely
 • mikäli ennakkokyselyä ei ole mahdollista totettaa, luento alkaa lyhyellä tilannekartoituksiella: miten tuttu sosiaalinen media on ilmiönä, toimintaympäristönä, viestintäkanavana ja pedagogisessa käytössä
 • luentoaineisto julkaistaan ennen luentoa ja jää osallistujien käyttöön CC BY-SA 3.0 -lisenssillä
 • tukiaineistot: Mikä ihmeen sosiaalinen media? Rongas 2012; Sosiaalinen media opetuksessa -kirja, kirjan sivusto ja blogi, Kalliala ja Toikkanen 2012.
 • luento jakautuu kolmeen kokonaisuuteen, joihin jokaiseen liittyy verkkovälitteinen kollektiivinen aktivointiosuus (mikäli osallistujilla on pääsy internetiin)

 • Osa 1 klo 9:00 – 9:30: Sosiaalinen media toimintaympäristönä: viestinnällinen ulottuvuus, yhteistoiminnallinen ulottuvuus, persoonallinen ulottuvuus (työn ja vapaan foorumi), yksityisyyden suoja ja tietoturva. Case-esimerkkien kautta: Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa FB-ryhmä, Näkymätön oppiminen -Sometu-ryhmä, Enkeli-Elisa -projekti sekä Veteraaniurheilija -terveysblogi.
 • Osa 1 klo 9:30 – 9:45: reflektointi TIEKE:n Muistio (Etherpad), Etherpadin käytön perusohje Open Vinkki / Anne Rongas, käyttö ei vaadi kirjautumista, toimii selaimella.
 • Osa 2 klo 9:45 – 10:15 Internetin verkostopalvelut opettajan työssä ja oppimisen tukena, avoin oppiminen, avoimet oppisisällöt (lisäaineistona kooste avoimista oppisisällöistä) ja avoimet oppimisympäristöt, ajankäyttö ja työn helpottaminen: ilmiö ja käsitteet tutuiksi (aineisto päivitetään esityshetken tilanteeseen). Pedagogisia malleja sosiaalisen median hyödyntämiseen (apuriksi Miikka Salavuon Sosiaalisen median pedagogiikan miellekartta ja kuinka käyttää sitä), case-esimerkki ilmiöpohjainen oppiminen Otavan Opisto Nälkä ja jano.
 • Osa 2 klo 10:15 – 10:30: kysymyslaari, käytetään Todays Meet -chat-palvelua, joka ei vaadi kirjautumista ja toimii selaimella.
 • Tauko 10:30 – 10:45: kouluttaja käy läpi laariin kertyneet kysymykset.
 • Osa 2 keskustelu klo 10:45 – 11:00: Vastaukset keskeisimpiin kysymyksiin ja keskustelu aiheesta.
 • Osa 3 klo 11:00 – 11:30: Opettajien asiantuntijaverkoston rakentaminen: erilaisten verkkofoorumeitten integrointi, yhteisöllisen työskentelyn fasilitointi (keskeisimmät piirteet nettifasilitoinnista, tarkemmin teoksessa Yhteistoiminnan rakentajat – kokemuksia fasilitoinnista, Metropolia mikrokirjat 2012) ja kolletiivista toimintaa mahdollistavat verkkotyövälineet, case-esimerkkinä pedagoginen kehittämisverkosto Näkymätön oppiminen (integroidut someympäristöt: SlideShare, YouTube, blogi, verkostoitumispalvelut Twitter, Ning ja Facebook, sosiaaliset kirjanmerkit sekä wiki).

1b) Paikalliset työpajat iltapäivällä: ohjeistus työpajoihin
 • Jatkotyöskentely tapahtuu Facebook-ryhmässä (alkuvaihe vain kutsutuille koulutukseen osallistujille). Hyödynnetään myös Twitteriä. Molempiin suositellaan siis henkilökohtaisen tilin perustamista.
 • Facebook-tilin luominen, ryhmään liittyminen, FB-ryhmän toiminnallisuudet: viestit (viesteihin liitettävät sisällöt), kommentointi, näihin linkittäminen, tapahtumien, kyselyiden ja asiakirjojen luominen ryhmään, avoin ja suljettu ryhmä, jäsenhallinta ryhmässä, netiketti ja tietoturva Facebookissa. Näistä opastediat (Facebook muuttuu jatkuvasti, joten opastediat tehdään juuri ennen koulutusta, ks. esimerkki keväältä 2012). Jos kaikki osallistujat eivät ole työpajassa, opastediojen avulla on mahdollista päästä mukaan.
 • Mitä pitää ottaa huomioon suljetussa FB-ryhmässä, joka avataan myöhemmin julkiseksi.
 • Twitter-tilin luominen, Twitterin peruskäyttö. Alla lisäaineistoa Twitteristä. Koska palvelu muuttuu jatkuvasti, koulutuksen opastediat tehdään juuri enne koulutusta.
 • Oman alan asiantuntijoiden ja organisaatioiden seuraaminen Facebookissa ja Twitterissä; hyvien linkkien ja löytöjen jakaminen.

2) Valtakunnallinen osuus / Verkkoaktivointi 31.8. – 30.11.2012 / 3 kk
1. Facebook-ryhmän perustaminen kurssiryhmälle, mahdolliset alkuopastukset Facebookkiin
2. Ryhmän toiminnan aktivoiminen, virikeaineistoineen
3. Nettifasilitoinnin harjoituksia (jokainen vuorollaan ryhmän aktivoijana)

Verkkotyöskentelyn rytmi:
 • Kuukausiteema ja viikkoteema, teemojen sisällöistä rakentuva miellekartta, johon teemojen avaukset ja yhteenvedot linkitetään sekä kootaan kiteytykset keskustelujen tuloksista.
 • Viikkoteema alkaa maanantaiaamuksi julkaistavalla lyhyellä virikevideolla, johon liittyy pohdintakysymys ja avainasioiden kooste linkityksineen.
 • Viikkoteema päättyy perjantaiaamuksi julkaistavalla yhteenvedolla ja jatkopohdintakysymyksillä. Kiteytykset miellekarttaan.
Kolme teemaa:
1. Syyskuun teema: Sosiaalinen media viestintäympäristönä
Viikko 1: Sosiaalisen median luonnekuva: SWOT terveystiedon opettajan näkökulmasta.
Viikko 2: Kirjallisesta visuaaliseen viestintäkulttuuriin.
Viikko 3: Someviestintä on aina henkilökohtaista: nettiprofiili ja henkilöbrändi. Uskalla verkostoitua.
Viikko 4: Lieveilmiöt ja niihin reagointi someviestinnässä.
2. Lokakuun teema: Terveystiedon opettajien verkostoituminen ja vertaisapu
Viikko 5: Tiedonhankinta ja tiedon jakaminen someverkostoissa.
Viikko 6: Verkoston puutarhurointi: vertaistyöskentelyn moderointi ja fasilitointi.
Viikot 7-9 (syyslomakausi): Ideointia ja askeleita vertaistyöskentelyyn: joukkoäly ja verkostot käyttöön.
3. Lokakuun teema: Opettaminen, ohjaaminen ja oppiminen sosiaalisessa mediassa
Viikko 10: Oppimisprosessin tukeminen verkkotyöskentelyllä.
Viikko 11: Mobiili some ja kontekstuaalinen oppiminen.
Viikko 12: Suunta eteenpäin: konkretiaa terveystiedon opeverkostoon, asiantuntijoiden verkkovierailut, FB-ryhmän avaaminen.


3) 27.11.12 Turun ryhmän työpaja

Huomio: Sisältö voidaan muokata ryhmän tarpeiden ja toimeksiantajan toiveiden mukaan.
Sovelluskohteet ja case-esimerkit mahdollisuuksien mukaan osallistujien omista toteutuksista tai suunnistelmista.
1. Etätyöskentelyjakson tulosten ja heränneiden kysymysten purkaminen.
2. Opiskeluun liittyvät emootiot, motivaatio ja sosiaalisen median verkostot: kuinka tunnistaa ja käsitellä emotioita, kuinka ylläpitää ja tukea motivaatioita, kuinka someympäristöjen teknisiä ominaisuuksia hyödynnetään emootioiden ja motivaation osalta, kollektiivinen emootioiden ja motivaation säätely.
3. Tiedonhankinta, sosiaalinen media ja kriittisen medialukutaidon taidot: joukkoäly, joukkouttaminen ja jaettu asiantuntijuus kriittisen medialukutaidon apuna.
4. Digitaalinen tarinankerronta pedagogisena menetelmänä: sosiaalisen median työvälineitä ja verkostoja digitaaliseen tarinankerrontaan.

Oheisaineisto: Oppiminen verkostossa – informaatiotaidot puntarissa, artikkeli Rongas, 2010.


- - - -

Lisäaineistoa

1. Verkostoituminen, oppiminen ja sosiaalinen media
Lisäaineisto: wiki opeverkostoista http://opeverkostot.wikispaces.com/

Harto Pönkä ja Niina Impiö 2009 diaesitys:
Sosiaalinen media yhteisöllisen tiedonrakentelun ja opetuksen avoimuuden mahdollistajana
Harto Pönkä, Niina Impiö ja Venla Vallivaara 2012:
Sosiaalisen median opetuskäyttö – Oppimisen teriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeessa


Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa


Verkon verkostoissa:
 • Yksityinen ja julkinen?
 • Siviiliminä ja työminä?
 • Anonyymi vai tunnisteella?
 • Nimellä ja nimimerkillä?
 • Henkilöbrändi?
 • Työajalla syntyneet verkostot vs. työpaikan vaihtaminen?
 • Verkostot tuotannontekijänä ja pääomana?

Aineisto Tuija Aalto diaesitys 360 asteen verkkoelämä sekä Tuija Aallon ja Marylka Yoe Uusisaaren kirjan Löydy – Brändää itsesi verkossa sivusto http://loydy.fi/Loydy/Loydy.html sekä kirjaan liittyvä ammatillisen verkkoviestijän testi

Aihepiiri herätti kysymyksiä (tätä wikiä voi vapaasti editoida):
kirjoita tähän...

2. Facebook

Facebook
Huom. aineistot päivitetään koulutushetken tilannetta vastaavaksi, palvelun toiminnallisuudet muuttuvat jatkuvasti.

Sometu-verkoston Facebook ja ikärajat -debattiwebinaarin kooste.


3. Twitter

Twitter
Huom. aineistot päivitetään koulutushetken tilannetta vastaavaksi, palvelun toiminnallisuudet muuttuvat jatkuvasti.

Twitter-widgetin luominen Eero Nukarin video-ohje 2.5.11.

Hyödyllisiä Twitter-sovelluksia
Twazzup kokoaa tietyllä hashtagillä (#tunniste) tai hakusanalla viestit yhdelle sivulle http://www.twazzup.com/
Twitter Search etsii twiittejä http://search.twitter.com/
Twapper Keeperillä voi säilöä twiittejä http://twapperkeeper.com/

Pyydä opastuksia Twitterin käyttöön, ohjeet tulevat tähän esitykseen:


Muita Twitter-opasteita

Twitter opetuksessa:
http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/05/05/on-birds-twitter-and-teaching/