Anne Rongas projektisuunnittelija Suomen eOppimiskeskus ry AVO-hankkeessaaineenopettaja 01-10 Kotkan aikuislukiossa, yrittäjä Pedapoint Oy

Meneillään: Open päivitys | Vertaisaika | Vinkkiverkko | Sosiaalinen media oppimisen tukena | Mikä ihmeen sosiaalinen media? -opas | Opeblogi | Miten näitä juttuja voi oppia? | Kysy tai anna palautetta!


Sosiaalisen median luento
Paikka: Tampere, TAMK, Kuntokatu 3
Aika: 30.8.2013

Sosiaalinen media opettajan ja ohjaajan ammatillisena työvälineenä


Lyhytosoite tälle sivulle
http://goo.gl/Tl7Q49
QR-koodi

amopet.png
Lyhytlinkki ja QR-koodi:


• osa A: oman työn organisointi: oman alan tiedonhankinta ja sosiaalinen media muistin apuvälineenä,
ammatilliset opettajaverkostot, rajoja ylittävä vertaistyöskentely ja verkostoituminen• osa B: sosiaalinen media pedagogisena ja didaktisena ympäristönä: oppimisprosessin tukeminen
sosiaalisen median työtavoilla ja työvälineillä, oppijan oppimispolun / oppimisprosessin
suunnittelu, sosiaalisen median työvälineiden integrointi, hyvien oppimistehtävien suunnittelu,
mobiili pedagogiikka ja sosiaalinen media

Oppimisprosessi verkkoon:


PDF: Oppimisprosessi verkkoon

Oppimisympäristön rakentaminen:


• osa C: sosiaalinen media oppimisen apuna, case Pintakilta eli käytännön esimerkki siitä, miten
sosiaalinen media sulautuu osaksi ammatillista opetusta ja miten edellä kuvaillut pedagogiset
tavoitteet toteutetaan käytännössä

>>Case Pintakilta
http://opheltech.blogspot.fi/2013/04/verkkovierailu-pintakillan-tyosalissa.html

• osa D: jatkovinkkejä aiheeseen: opettajaverkostoja, hyvin toteutettuja kehittämishankkeita, verkkoon
jaettuja aineistoja ja toteutuksia, kirjallisuutta ja muuta lisätietoa aiheesta (ml. tekijänoikeudet ja
käyttöehdot opetuksessa, kuinka huomioidaan käytännössä)

Avoimet aineistot ja niiden käyttäminen

Luentosalissa omat nettiyhteydet eivät toimineet, aloitusaikaa söi myös etäosallistujien ääniyhteyksien säätäminen, joten esittelin vain optiona kollektiivisten muistiinpanojen tekemisen: