Anne Rongas | Annen käyntikortti | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Mikä ihmeen sosiaalinen media? -perusopas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille


ISOverstaan humanististen reaaliaineiden opettajien aineryhmäseminaari


10.00 - 12.00 Anne Rongas, Miten reaaliaineiden opettaja voisi hyödyntää
sosiaalista mediaa opetuksessaan ja huomioida muuttuvan yhteiskunnan haasteet?
(esitys verkkoluento)
Koko tilaisuuden muistiinpano-EtherPad http://muistio.tieke.fi/h48evLwpTb

Esitykseni teemoihin liittyviin muistioihin voi käydä kirjoittamassa ideoita ja vinkkejä:
1. Oppimaan oppiminen http://muistio.tieke.fi/P2097BlWz8
2. Infomuodosta toiseen http://muistio.tieke.fi/nwa0Y7nB9C
3. Ainerajojen yli http://muistio.tieke.fi/QpzplNc03L
4. Koulun seinien läpi http://muistio.tieke.fi/88bZDQBKhX
5. Oppimisyhteisönä http://muistio.tieke.fi/KH9NXYuuS0
6. Vastuuta oppijalle http://muistio.tieke.fi/gs9bQt61ZQ
7. Sulautuva teknologia http://muistio.tieke.fi/3HXJ7oLxk7
8. Ilmiöitä tutkimaan http://muistio.tieke.fi/p7OaAd3jq6