Sosiaalinen media luokkaopetuksen rikastajana

Anne Rongas | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille

Esimerkkinä web 2.0:sta Sumpli.com: kokeile, kuinka voit sumplia kokousajat kätevästi pienellä verkkopalvelulla.
Tutustu myös koulun toimintakulttuurin muutokseen kohdentuneeseen avoimeen verkkokoulutukseen: PedacastingOuti Vahtila | AVO-mobiilit hanke