Sosiaalinen media oppimisessa - tilaa ja välineitä yhteisölliseen oppimiseen

Anne Rongas | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas


Esityksen linkit

Termitalkoot
Tutkimusparven sanastowiki
Jaiku-keskustelu
Kielipoliisin sana viikonvaihteeksi
Opeblogissa blogisanasto (huhtikuussa 2006)
A–Z social media Kansalaistoimintaverkoston wikin sanastosivu
Centre of Digital Storytelling
Voice Thread Palvelu kuva- ja äänitarinoitten tuottamiseen
LibriVox Verkkoyhteisön tuottamia äänikirjoja
Jakamista: Delicious sosiaaliset kirjanmerkit
Informaation ohjaamista edelliset jaetut kirjanmerkit ohjattuna wikisivulle
Nuorison tapa prosessoida kurssitehtävää blogin käyttö työtilana lukiokurssilla
Julkaistuja tuotoksia ohjeet suljetussa oppimisympäristössä, blogeissa työstettiin, lopputuotokset julkaistiin wikissä
Yhteistyö laajenee kahden koulun opiskelijat yhteiselle keskustelufoorumille

Tutustu aihepiiriin ja opi lisää verkossa

Sometu Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto, vapaa liittyminen
Jaiku pyydä kutsu anne.rongas (ät) gmail.com
23 asiaa Kirjastoväelle laadittu sosiaalisen median kurssi
Wikiopisto Suomalainen avoin verkko-opisto, jonne voi vapaasti luoda kursseja
Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas (OPH, kirjoittanut Anne Rongas)
Opeblogi Anne Rongas jakaa ideoita, kommentoi verkkotyöväöineitä ja paasaa paremman maailman puolesta


Muistiinpanoja keskustelusta


 • Valtava tulva tietoa
 • Moraali
 • Opettajan resurssit: ajalliset ja tiedolliset (Annen kommentti: jaettu asiantuntijuus avuksi)
 • Hyvä ajatus että opettajan työn ydin on toiminta informaation kanssa, ei tiedon siirtäminen
 • Fasiliteetteja löytyy aika monissa kouluissa, osa vielä vaiheessa (Annen kommentti: vähäiselläkin tekniikalla voi tehdä kaikenlaista, jos on ideoita ja toisaalta hienoinkaan tekniikka ei auta, jos ei ole ajatusta, mitä sillä tehdään)
 • Miten vanhanaikaisena koulu näyttäytyy nuorille? Esimerkiksi koulussa eräs tyttö käytti muistiinpanoina kuvaamista, siitä nousi häly, vaikka tyttö oli asiallinen eikä tavoitteena ollut opettajan kiusaaminen. Antin vinkki ja keskustelua: Sovitaan pelisäännöt. Esimerkiksi voit laittaa avoimeen verkkoon, jos ei näy henkilöitä.) Voiko luottaa, että raja pitää? Miten voisi vahtia. On säännöt, aikuiset asettavat, ne ja sitten keskustellaan. Ilkeämielinen opiskelija äänittää ja nauhoittaa ja laittaa YouTubeen? Voi vedota ennakkotapaukseen, rikollista ja rangaistavaa.
 • Lukihäiriöiselle digimuistiinpanot ovat tosi käteviä.
 • Pelisääntöjen sopiminen on järkeväää, kieltäminen on vaikeaa. Yliopistoissa ja muualla jaetaan aineistoa avoimesti.
 • Kyse on normaalista aikuisuudesta, ja asioista voidaan keskustella. Mistä on hyötyä ja mistä on haittaa ja mitä haittaa?
 • Jakaminen olisi tärkeää, sähköinen varasto jossakin paikassa, verkkoympäristössä tai monistuskoneen muistissa tai... sovitaan joku tapa otsikoida, että tieto löytyy. Ennen käytettiin kansioita, nyt sähköisiä tiloja. Oleellista, että tieto löytyy kätevästi.
 • Voisi olla jotain yhteistä ja kasvattaa sitten sitä.
 • Kieppi on Matikkamaan rinnalle kehitetty kielten opettajien juttu, avoimet ovet Mediakeskuksessa viikottain.
 • Yhteisiä foorumeita, joissa jakaa. ÄOL kaipaa lisää sisällöntuotantoa. Esimerkiksi linkkejä jakoon, tätä varten mm. www.aidinkielenopetusseurary.com
 • Dokumenttikameralla visualisointi.
 • Voisi laittaa esimerkiksi kirja-arvostelublogin tai wikin. (Antin idea: Tehdäänkö vaikka luovaa kirjoittamista, jossa jokainen on joku keski-ikäinen etsivä. Luodaan johonkin verkkoympäristöön ympäristöön fiktiiviset hahmot, toimitaan siellä ja samalla kirjoitetaan vaikka virtuaalinen dekkari.)
 • Pieni on kaunista alkuun. Sen mukaan jatkaa, mikä toimii.
 • Eräs ongelma perinteisessä työskentelytyylissä on, että opiskelijat eivät näe toistensa tekstejä. Mielellään yleensä antavat toisten nähtäväksi.