Opettajien verkostoituminen, ohjaus ja vepin yhteisölliset työvälineet

Aineenopettajille ja opinto-ohjaajille valikoituja esimerkkejä


Tiedottamista ja yhteiskehittelyä:
Hankkeiden tai yhteistyöverkostojen uutiskirje blogin avulla
Virtuaalinen ilmoitustaulu (blogi Opon Sanomat, ei enää aktiivinen)
Ohjeiden yhteiskehittely opiskelijoitten kanssa (FI1 ohjausblogi, ks. portfolio-ohjeviestit)
Opettajien pedagoginen yhteiskehittely (Mobiili pedagogiikka)
Yhteisen verkkopalvelun rakentaminen (Aikuislukiot.fi > usein toistuvat kysymykset, kysy opolta)
Yhteiskeskustelun taltioiminen (vertaistukikoulutuksen keskustelukierros)
Oppimiskokemusten jakaminen kollegoiden kesken (edelliseltä kurssilta seuraavalle, mitä opin)
Opettajan oppimispäiväkirjana: Työelämäjaksolla Verkkotukihenkilön taipaleella
Vinkkaaminen kollegoille:
Blogien opetuskäyttö
Ideoita aihepiireittäin (jokaisella sivulla palautelomake vinkkien lähettämiseen)
Mediakasvatuksesta opettajille (ei enää aktiivinen)
Mehiläisen surinoita (ei enää aktiivinen)
Oman virtuaalikeskustelupiirin ylläpitäminen:
Medis
Sun äitis
Wiki yhteisen käsikirjoittamisen välineenä > Syntynyt tuotos (mukana tuottamisessa olivat myös opiskelijat)
Asiantuntijakummit lukiokurssilla
Virtuaalisen vierailun toteuttaminen
Työvälineitä:
Blogit
Wikit
Google Dokumentit > Kuvaus yhdestä käyttökokemksesta
Google-kalenteri (Kalenterin voi ohjata moneen paikkaan, esim. wikiin)
Informaatiovirtojen seuraaminen RSS-syötteen avulla
Sosiaaliset kirjanmerkit - yhteisöllinen Suosikit-kansio > linkkejä voi ohjata monin tavoin, esim. näin
Kuvanjakelu - yhteisöllisen kuvapankin tuottamiseen
Videonjako - oppimisaihioitten jakeluun Google-video | You Tube | Ks. vaikka... (pelkkä kokeilu)
Ilmaisia ohjelmia ja palveluita opettajan käyttöön