Sosiaalinen media oppimisessa

Annen kotisivut | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkostoEsityksessä näytetyt verkkosivut

Filosofian kurssin taulumuistiinpanot Flickr-kuvanjakopalvelussa
Filosofian kurssin Jaiku-kanava (vanhat viestit poistuneet)
Filosofian kurssi HTML-sivuina tiedonjakomalliin
Filoblogi ohjausta vuosien 2005 - 2006 FI1-kursseille
Filowiki kurssin ohjeita, jäsennyksiä ja tukiaineistoja ja yhteisesti oppitunnilla tuotettuja sivuja
Uudistunut Filowiki (opiskelijapalautteen perusteella muokattu), mukana esimerkiksi läksysivu
Filowikissä oppituntitehtävän sivu, tunnin alussa aloitettiin pelkästä otsikosta, aiheena: Valta
Jaiku-keskustelu poistunut verkosta: opiskelijat saivat korvata oppimispäiväkirjan verkkokeskustelulla, josta nostettiin aiheita ja ideoita oppitunnille.