Anne Rongas | Annen käyntikortti | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Mikä ihmeen sosiaalinen media? -perusopas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille


Sosiaalisen median luontoretki

- blogit, mikrokanavat ja audiovisuaalisen sisällön tuottamis- ja jakelupalvelut

Luontoretki liittyy Sometu-verkoston ja AVO-hankkeen Ilmiöpohjaisen oppimisen pajaseminaariin Mukana on myös sosiaalisen median tiedottajakurssilaisia. Tavoitteena tutustua kokemuksellisesti blogeihin ja mikrokanaviin havaintoaineiston ja osallistujien ajatusten keräämisen paikkana. Tarkkaillaan teknisiä ominaisuuksia sekä viestien muotoiluun liittyviä asioita.

Jokaisella rastilla on valmis aloitus. Jokaiseen rastiin liittyy teema, jonka mukaan jokainen osallistuja voi valita sisällön, jota tuottaa rastilla.

Rasteja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Tärkeää olisi myös kommentoida kyseistä työvälinettä käyttäjän ja lukijan näkökulmasta. Sisältöihinkin saa toki ottaa kantaa, sillä kommentointi on tärkeä osa nettiaktiivisuutta ja tehtävänä on siis myös tarkkailla kommentoinnin roolia sisältöjen tarkastelussa ja ilmiömaailman hahmottamisessa.

Voit luoda myös lisää rasteja. MindMeister-tunnuksilla pääset tähän karttaan, käytä annettua profiilikuvaa ja pyydä Annea jakamaan rastiavainten dokumentti, jonne voit kirjata verkkosivut, käyttäjätunnukset ja salasanat.


http://www.mindmeister.com/maps/show/64773863