Työelämässä oppiminen ja mobiilit apuvälineet:

Some apuna työssäoppimisen ohjauksessa, tulevaisuuden haasteet ohjaajille ja opettajille
Mitä ongelmia aloituksessa on?
Millaisiin pulmiin kenties törmää?
Mitä pitää huomioida mobiiliohjauksessa?


TutKIVA:
https://wiki.lamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=25659810

Diasarjan linkki.