Tiedonkäsittely sosiaalisen median verkostoissa – ohjaustaitoja verkkokursseilla

Anne Rongas | Annen käyntikortti | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoilleOpettajan näkökulma:

Miten opetuksessa voi hyödyntää erilaisia verkkotyökaluja ja sosiaalisen median välineitä?
Miten opettaja voi olla verkossa?
Millainen verkko-opetus toimii, mitä tulee ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa?
Miten oppilaat kokevat verkko-opiskelun?

Tukiaineistoja:

Kokoelma verkkotyövälineitä opettajille
Wikispaces-wiki
Googlen työvälineet
Ning (tehty Vinkkiverkolle, pätevät yleisesti): katso ja kuuntele: kirjautumisohje (kirjautumissähköpostina suositeltavaa muu kuin työposti), ympäristön pikaesittely sekä opastus, kuinka liityt ryhmiin ja muokkaat omaa sivua. Katso myös, kuinka perustetaan oma Ning-sivusto.
Kuvaohje Ningistä: kirjautuminen ja verkostosta eroaminen.
Kätevä työväline ruutukaappausvideoitten tekemiseen: http://opeblogi.blogspot.com/2009/10/screentoasterilla-ruutukaappausvideoita.htmlTieto haltuun -hankkeen blogi

Sammon keskuslukiolla, Etäopetuskeskus D-siipi
http://koulut.tampere.fi/ etaopetuskeskus/ tervetuloakoulutukseen.pdf
http://koulut.tampere.fi/ etaopetuskeskus/sijainti.html