Vinkkiverkko – toimintaideoita ja toteutuksia

Anne Rongas | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opasVinkkiverkon verkkosivusto aineistoja ja sisältöjä
Tavoitteena vähin erin kasvattaa ja rikastaa virtuaalista mediakeskusta.
Vinkkiverkon verkostoitumissivusto kehittämiskeskusteluja ja virtuaalisia työryhmiä, vapaa liittyminen

Annen esitys 6.10.08 koulutuksessa


ISO-verstaan linkkisivulta löytyy muutamia verrattomia linkkivinkkejä.

Toimintaideoita ja ajatuksia:
 • Oppiaineet ylittävä toiminta. Koulun sidosryhmien välistä toimintaa eri suuntiin: päiväkoti, toinen aste, kansainvälinen yhteistyö
 • Elektroniikan oppimisympäristö/yhteisö > ohjelmointi, robotiikka...
 • Kotkan kieltenopettajien materiaaliVINKKIVERKKO > ainekohtaista materiaalia kielittäin, projektien esittelyä, kaikki kielten opettajat voivat laittaa omaa materiaaliaan > missä? miten?
 • Tietotekniikan harjoituksia ja muuta materiaalia kaikkien opettajien hyödyksi.
 • Vinkkejä muille hyvistä mat/fys/kem sivuista, joita netistä löytyy.
 • Kymenlaakson kotitalousopettajien väliseen yhteydenpitoon keskustelufoorumi, vinkkien vaihtopaikka.
 • Opojen välinen materiaalinvaihto: tehtäväpankki, linkkipankki
 • Opojen ja eri aineitten opettajien välinen "ammattipankki"
 • Kun sijainen opettaa, saa tuntimateriaalit, termit, kokonaisuudet
 • Ainekohtaiset muistitikut koulutuksissa, ideapankki (Annen kommentti: päivittäminen hankalaa, verkkoon sijoitettava aineiston noutamispaikka parempi, voi ladata omalle muistitikulleen)
 • Opettajien koulutukset: konsultointi tarpeen mukaan
 • Ainekohtaiset kuvamateriaalit
 • Google-kalenterilla koeviikko Opit-sivuille