Pedagogisista malleista tukea opintokokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen

Anne Rongas | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille

Hankkeen verkkotyötila | Annen koulutukseen liittyvä SpaceEsitys ppt-tiedostona (5 Mt)
Esitys pdf-tiedostona (5 Mt)

Kysymyksiä esityksen aikana
Vastauksia Sirpan esittämiin kysymyksiin esityksen jälkeen

Odotuksia sille, mitä tällä kertaa käsitellään:

- kurssikokonaisuuden läpinäkyvyys opiskelijalle (tavoitteet, menetelmät, oppimistehtävät ja arviointi)
- kurssisuunnittelun vaiheet (pedagogisesta ideasta yksityiskohtiin...)
- erilaiset opetusmenetelmät
- oppimisen tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa
- oppimisen arviointi oppimisprosessin eri vaiheissa (opettajan arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi)
- verkkokeskustelujen järjestäminen (Lörpöttelyä vai tavoitteellista toimintaa?)
- vuorovaikutus ja yhteisöllisyys
- mahdolliset muut hyvät käytänteet

Ajankäyttö: opettaja ja opiskelija

Kommenttini ajankäytöstä

Aihe on mukana myös Harppauksessa (http://fi.wikiversity.org/ wiki/Harppaus_avoimeen_ oppimiseen), koska se on tärkeä ja tietyillä tavoin vaativa osa verkkotyöskentelyä.

Esimerkkikurssilla (PS5) tarkkailin opettajan ajankäyttöä. Opiskelijan ajankäyttö riippuu henkilöstä. Vaikeaa sanoa tarkkoja työtunteja, eihän näin voi luokkaopetukseen liittyenkään sanoa? Joku ei tee juuri mitään kotona ja toinen lukee ylimääräistäkin vapaa-ajallaan.

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että jos opiskelija opiskelee tuloksellisesti verkossa, se teettää hänelle töitä vähintään yhtä paljon kuin luokkaopetuksessa ja usein vähän enemmän.

Ne opiskelijat lopettavat kesken, jotka huomaavat erehtyneensä työmäärässä. Kokemattomat opettajat laittavat aluksi liian vaativia ja monimutkaisia tehtäviä verkkoon. Kun johonkin keskusteluun tulee imua, ihmiset osallistuvat siihen aktiivisesti ja aikaa hurahtaa samaan tapaan kevyesti kuin hyvässä f2f keskustelussa.

Tarkka lähtötasoanalyysi pitäisi olla, että voisi määritellä käytettävien opiskelutuntien korreloinnin tuloksiin eli jos opiskelet tällä kurssilla 35 tuntia, pääset arvosanoissa tasolle 7-8, jos sitä enemmän, kiitettävän ja sitä vähemmän välttävän.

Tämän tapaista sapluunaa on jossain hahmoteltu ja siitä on opiskelijallekin hyötyä siinä mielessä, että hän voi asettaa itse omia tavoitteitaan.