Tutkiva oppiminen ja Web 2.0

Anne Rongas | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille

Tutustu teoriaan: Tutkiva oppiminen | Keskustelua tutkivasta oppimisesta Sometu-vekostossa


Näin etenemme:

Web 2.0? Sosiaalinen web? Sosiaalinen media? Lyhyt kurkistus:


Muutama tarina käytännön verkkoelämästä

Työvälineitä

Pedagogista kehittelyä: katsele tai liity mukaan Vinkkiverkkoon (aine-ja teemaryhmiä opettajille) ja/tai Sometuun (Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto)
Tutustu: Välineitä oppimiskäyttöön
Perusjohdatus: Sosiaalisen median opas
Perusta Wikispaces-wiki, katso ohjeet (myös pieniä video-opasteita)
Koosta valmiista sisällöistä oppimiskokonaisuus: käytettävissä useita ympäristöjä
Kysy, anna palautetta