Luontoretki sosiaaliseen mediaan: käytännön kohteita

Anne Rongas | Annen käyntikortti | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Sosiaalinen media oppimisen tukena -opas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoille


TULOSSA | Palaa Tulossa olevaa koulutusta -sivulle | Palaa Koulutukset-sivulle

21.1. äidinkielen ja humanististen aineiden opettajille, Sodankylä klo 9-12
Palautekysely, jonka perusteella toteuttiin 28.1. koulutus.
28.1. äidinkielen ja humanististen aineiden opettajille, Kemijärvi, Moodle käytössä, klo 12-15
15.2. sosiaalisen median työkaluista

Toiveita sisällöstä:
 • Käytännön esimerkkejä ja kokemuksia
 • Avoimen ja suljetun yhdistäminen
 • Mikä toimii, mikä ei -kokemuksia
 • Käytännön esimerkkejä ilmaisisten työvälineitten soveltamisesta kielten opetukseen

HUOM! Voit tulostaa tai ladata omalle koneellesi kaikki alla olevat diaesitykset. Katso kuvaohje tästä.

OSA 1: Mistä löytäisi käytännön esimerkkejä?


Kuinka opettaja pääsee alkuun sosiaalisen median kanssa?OSA 2: Avoimen ja suljetun yhdistäminen


 • Avoin ui suljettuun
 • Upotuskoodit (embed)
 • Osittain avoin, osittain suljettu: usein mahdollista säätää
 • Oppijoitten ikä ja opiskelun kohde huomioon
 • Avoin ohjaa kirjoittamista: mediakasvatusta
 • Identiteetin suojeleminen (esim. lempinimien käyttö avoimessa verkossa)
 • Suhde mainoksiin
 • Kotien näkökulma
 • Ks. Koulupäiviä Ihastjärvellä (ja vanha Koulupäiviä ihastjärvellä 06-09)

VÄLIPALA


Pienryhmän kirjoitustehtävä verkossa. Pieni esittely:Ryhmätehtävät: kirjoitamme yhdessä verkkoon
Ryhmä 1: Miten hyvä verkossa toteutettava pienryhmän kirjoittamistehtävä pitäisi muotoilla? http://etherpad.com/BBoJHrn79F
Ryhmä 2: Miten arviointi voisi tukea verkossa pienryhmissä toteutettavia kirjoitustehtäviä? http://etherpad.com/AFq5HzgkwB

Tutustu omatoimisesti: Pasi Silander aiheesta pedagogisesti toimiva oppimistehtävä.

OSA 3: Vierailukohteita
OSA 4: Mikä toimii, mikä ei?


Milloin tulee ongelmia:
 • liian monimutkaiset tehtävät
 • liikaa tasoja, jotka eivät näy päätasolla
 • ei riittävästi linkityksiä, ei ohjeita jatkuvasti saatavilla
 • tietoa toistavat tehtävät
 • massiiviset tehtävät, ei apuvälineitä, paljon luettavaa ilman prosessointia (tenttipaketin monistenippu siirretty verkkoon)
 • palautetta ja kysymyksiä ei oteta huomioon, korjaavia liikkeitä ei tehdä
 • opettajan osallistuminen epäselvää
 • pelisääntöjä muutetaan matkan varrella
 • arviointikriteerit eivät ole saatavilla
 • käyttöympäristö epäselvä, monimutkainen, pelkkään tekstiin perustuva
 • oppimisprosessia ei ole purettu kurssin jäsennykseen
 • aikataulu puuttuu tai on liian venyvä
 • palaute ja kommentointi on ylikriittistä, keskustelu riistäytyy (flame), keskustelu velloo ja siirtyy pois asiasta
 • palautetta ei tule opiskelijalle ollenkaan
 • vaihtoehdot puuttuvat, kaikki pakotetaan työskentelemään samoilla, opettajan valitsemilla menetelmillä samaa yhtäaikaa
 • ei uskalleta kokeilla, erehtyä, ottaa opiksi ja jatkaa kokemusten viisastamana

OSA 5: Ilmaisia työvälineitä, vinkkejä eri oppiaineisiin


Apua oppitaineisiin, ilmaispalveluitten löytämiseen ja käyttöönottoon, tietoturva ja tekijänoikeusasioihin: katso Vinkkiverkko-hankkeen tukisivuja

Toivekohdennus kielten oppimiseen:


Katso ja kuuntele, mitä aikuisopiskelija kertoo netin tuesta vieraan kielen opiskelussa, äänessä Pekka Liikanen Kotkan aikuislukiosta, haastattelijana Anne RongasTorstaina 28.1.10

OSA 6: Palautetta ja yhteenvetoa edellisestä


Mielikuva sosiaalisesta mediasta:
 • vieras
 • pelottava
 • laaja viidakko
 • hyvin saavutettava
 • haluasin oppia
 • uusia työkaluja
 • yhteisöllinen
 • mielenkiintoinen
 • kiinnostava
 • innoittava
 • luova

Palautetta ensimmäisestä koulutuksesta:
 • käytännön esimerkit tärkeitä
 • kynnys uuteen on korkealla
 • mahdollisuudet laajoja ja rajattomia
 • tarvitsisi aikaa omille kokeiluille

Kolme teemaa, joista haluat kuulla lisää:
Edit_form_-_[_Luontoretki_sosaaliseen_mediaan_]_-_Google_Docs.jpg
Eli tänään kuulemme lisää sosiaaliseen mediaan soveltuvista tehtävätyypeistä, arvioinnista sekä webarkkitehtuurista.
Tekijänoikeusasia ei saanut ääni, mutta kiinnosti kuitenkin, Opeblogista löytyy aiheesta muutamia juttuja.

Mihin työvälineisiin haluaisit tutustua:
Edit_form_-_[_Luontoretki_sosaaliseen_mediaan_]_-_Google_Docs-1.jpg
Kaikkea ei voi tällä etätapaamiskerralla käydä läpi. Kuinka työvälineet otettaisiin haltuun? Keskustelu aiheesta.

OSA 7. Webarkkitehtuuri


Vertaisarviointi ja omien kokemusten reflektointi tärkeää. Mutamia keskeisiä vinkkejä:
 • Ensimmäisillä kerroilla piirrä ensin verkkotilan rakenne paperille.
 • Kartta, navigointi, orientaatiopohja, selkeys
 • Rakenteistaminen: keskeiset asiat ja niiden alle jäsentyvät asiat
 • Keskinäiset linkitykset: monta reittiä samaan tilaan
 • Ulos linkittäminen selkeäksi: milloin ollaan kurssin sivuilla, milloin ulkona
 • Palautuspaikkojen ja palautepaikkojen esiin nostaminen
 • Ei liikaa erityylistä visuaalista aineistoa
 • Liikkuvat objektit ja automaattiset äänet häiritsevät
 • Miten eksymisen tunnetta estetään?
 • Testikäyttäjät ja palautteen mukainen verkkotilan muokkaus

Pieni vanha tutkielma verkko-oppimistiloista.

OSA 8. Verkkoon soveltuvat tehtävätyypit
Hyväksi koettujen toimintamallien kuvauksia (Kenguru-verkkoaineisto).

OSA 9. Arviointi
Ryhmätyöt

RYHMÄ 1: Miten arviointi ohjaa oppimista? Missä vaikutus näkyy?

Ryhmä 2: Miten arviointia voisi kehittää? Mitä esteitä kehittämiselle on?

OSA 10. Työvälineet haltuun


Opasteita:

AVOhäme-koulutuksen kooste työvälineistä
Sukellus sosiaaliseen mediaan -koulutus
Vinkkiverkon opasteita työvälineisiin
ISO-verstaan työvälinesivusto


15.2. Työvälineet haltuun1. Google tarjoaa vaikka mitä!

Tässä vain maistiaisia. Vinkkiverkon sivuilla lisää linkkejä ja video-opasteita ja lisää voit toivoa.