Verkkoviestintä opetuksessakauniaisissa08helmi.jpg

Anne Rongas, aineenopettaja ja opinto-ohjaaja Kotkan aikuislukiossa
Meneillään: Vinkkiverkko | Sosiaalinen media oppimisen tukena | Blogien opetuskäyttö
Kysy tai anna palautetta!

Odota hetki, diaesitys latautuu (esityksen alleviivatut linkit toimivat):Kaksi esimerkkiä

BLOGI http://web20pilotti.blogspot.com/ Lähemmin vielä http://uniquetime.blogspot.com/
WIKI http://psyka5.wikispaces.com/ Lähemmin vielä http://psyka5.wikispaces.com/SHo

Aiheita: Mitä etua? Mitä haasteita

Opiskelijan aktivoituminen – Eri oppimistyylien huomioiminen – Opiskelutaitoerojen huomioiminen – Ohjauksen tarpeen kasvu
Helppo julkaiseminen – Avointen sisältöjen tallettuminen – Internet on keskustori, vaikka tuntuu työpöydältä
Ryhmätyöskentelyn vaivattomuus – Ikuinen vapaamatkustajan ongelma – Plagiointimahdollisuuden estävä tehtävänasettelu
Jakaminen ja vertaisoppiminen – Arvioinnin kehittäminen – Palautemenetelmät – Työskentelyasenne
Prosessointi – Julkaisemisen rohkeus – Itsekontrolli, ikävä palaute, kiusaaminen
Ajattelun taitojen kehittyminen – Oppimisprosessin tietoiseksi tekeminen ja prosessin edistäminen
Moniäänisyys – Äänten hajautuminen, sirpaleisuus – Informaation ohjailu
Sosiaalisen identiteetin rakentaminen – Hajautuminen, pirstaloituminen, moneen suuntaan vetävät motiivit
Elinikäisen oppimisen mahdollisuus – Jatkuvan oppimisen (elinkautinen) vaatimus
Työelämätaitojen kehittyminen – Tulostavoitteiden ja rationaalisen toiminnan paineet luovuuden sijaan


Uupuuko opettaja? Hukkuvatko opiskelijat? Jakelusta kalastukseen

Internetin muuttuminen 1.0 postiputkesta 2.0 työhuoneeksi
Informaation käsittely verkossa 1.0 = jakelua lähinnä yhteen suuntaan, 2.0 = verkottunutta informaation tuotantoa, jakelua, suodattamista ja ohjaamista, sopivia sisältöjä voi ohjata automaattisesti tulemaan haluttuun paikkaan

infovirtoja.jpg

Hyviä tehtävätyyppejä tiedonkäsittelyn harjoitteluun

(lainaus Facta-verkkopalvelun käyttöoppaasta, kustantaja WSOY, teksti Anne Rongas 2007)
• aiheen pohtiminen joko yksin tai ryhmäkeskustelussa
• arvioinnit ja arvostelun laatiminen
• havaintojen kerääminen
• kuvittelu ja mielikuvien luominen
• käsitekartan tai -kaavion tekeminen
• luokittelujen, taulukoitten tai listojen laatiminen
• mielipiteitten esittäminen ja perustelu
• omien oletusten esittäminen annetun tiedon pohjalta
• omin sanoin ja omien esimerkkien avulla aiheen kuvaaminen
• teoreettisen tiedon soveltaminen käytännön tilanteeseen
• tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen
• työprosessin raportoiminen
• yhteenvedon kokoaminen
• vertailujen tekeminen
• virheiden ja heikkouksien etsiminen

Näitä pitäisi harjoitella jatkuvasti


• hyvien kysymysten esittäminen
• hakusanojen keksiminen
• monipuolinen lähteiden käyttäminen
• tiedon luotettavuuden arviointi
• tiedon alkuperän selvittäminen
• lähdemerkintöjen tekeminen


Datatekniikkaan ja siihen liittyviin oikeudellisin kysymyksiin erikoistuneen Jukka Korpelan laatima tietosivu.
Avoimien verkkosisältöjen jakamiseen on luotu oma lisenssointijärjestelmä, Creative Commons.