Anne Rongas | Annen käyntikortti | Anna palautetta | Opeblogi | SOMETU sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto | Mikä ihmeen sosiaalinen media? -perusopas | Vinkkiverkko – aine- ja teemaryhmäverkosto opettajille ja opiskelijoilleYhteisöllinen tiedon luominen sosiaalisen median välineillä

PAOK-hanke: Avoimesti kohti tulevaisuuden koulua

Sisältö ja tavoite

Työpajassa perehdytään pedagogisesti mielekkäisiin yhteisöllisen työskentelyn menetelmiin verkkotyökalujen avulla. Käytännön kokeilujen avulla pohditaan tulevaisuuden taitoja ja sitä, miten näitä taitoja voitaisiin koulutyön lomassa valmentaa. Työpajassa esitellään opetustyöhön valikoituja ja käyttökelpoisia sosiaalisen median työvälineitä sekä näihin liittyviä työtapoja.

Johdatus ja virikkeitä

Sosiaalinen media? Viritystehtvä: täytä pieni lomake ja katso tulokset.
Tutustumme ensin EtherPadiin, ks. ohjevideo http://openvinkki.posterous.com/etherpadilla-nopeasti-yhteisollista-tekstituo
Alla olevan pienoisluennon aikana kirjoita pohdintakysymyksiä yhteiseen EtherPadiin http://muistio.tieke.fi/oqjkQHSRuwKokeilukierros

Voit tutustua näihin omatoimisesti:
1. Avoimeksi jaettu Google-dokumentti (ei vaadi kirjautumista).
2. Kokeile MindMeister http://www.mindmeister.com/ tai jokin muu miellekarttasovellus http://www.delicious.com/arongas/mindmapping
3. Luo EtherPad ja mieti sen pedagogisia käyttöideoita http://muistio.tieke.fi/
4. Luontoretki sosiaaliseen mediaan: kokeile blogeja (ja vähän muitakin) https://www.mindmeister.com/64773863/luontoretki-sosiaaliseen-mediaan (Annelta saat sähköpostilla Gmail: anne.rongas rastiavaimet)


Mistä apua?

Common Craft: Explanations in Plain English (YouTube) http://www.youtube.com/user/leelefever
ISO-verstaan koulutuswiki http://isokoulutukset.wikispaces.com/
Leijuva liitutaulu http://sites.google.com/site/dricent/sosiaalisen-median-palvelut
Open vinkki: lyhyitä työvälineopastuksia http://openvinkki.posterous.com/
Opetuubi (Opetushallitus) http://www.edu.fi/opetuubi
Vinkkiverkon työvälineopastuksia (mm. Google ja Wikispaces) http://www.peda.net/veraja/kotka/vinkkiverkko/tools/opas
VIRTA-hankkeen wikissä opastusta mm. videoneuvotteluun http://virtaopetus.wikispaces.com/