Verkkoevästä tukihenkilölle


1. Ohjaaminen verkossa

 • Otsikot ja osoitteet kuin tienviittoja
 • Selkeys: ei liikaa, rakenteistettu teksti, silmäiltävyys, havainnollisuus
 • Ohjauksen välineet: verkkoympäristö, sähköposti, yhteinen kansio, blogi tai wiki, kännykkä
 • Ohjaus yksilölle ja koko ryhmälle, ei pelkän loppupalautteen varassa
 • Työssäoppiminen: mobiiliohjaus (ks. aiheen kehittelyä / Mobiilitiimi)
 • Ajankäyttö ohjauksessa, mistä annetaan palautetta ja miten ja milloin
>
* Eri toimintojen ohjaaminen: tekstit, keskustelut, projektityöt, opinnäytteet, oppimispäiväkirjat ym.
 • Hyvä hyödyntää omia kokemuksia opiskelijana ja ohjaajana

2. Vertaispalaute

 • Palaute edistää oppimisprosessia, tunneulottuvuus, kannustus, ohjaus oikeaan suuntaan
 • Vertaisten antama palaute erilaista kuin opettajan
 • Selkeä ohjeistus palautteen antamiseen (palautteen antaminen opettaa)
 • Riittävää voi olla esimerkiksi: Tee yksi kysymys tai opettajan antama muutaman kohdan kysymyslista
 • Harjoitus: Tee jollekin kurssille vertaispalautekysymykset
>
* Ryhmälle avoin palaute: ohjaa yhteistoimintaan
 • Palautteen antamisen kynnykset ja vaarat: hyvä ohjeistus, ei liian vaikeaa
 • Kaveripalaute, pienryhmät
 • Portfoliossa tai oppimispäiväkirjassa vertaispalautteet
 • Vertaispalautteet itsearvioinnissa
>

3. Valmiit aineistot verkossa