http://www.innovaatioverkosto.fi/
klo 9.30-12.00

Twitter: #innovaatioverkosto @arongas
Liity Facebook-ryhmään: Nettifasilitointi
Annen gradublogi
Vertaisaika-kirjaprojekti
Metropolia mikrokirja: Yhteistoiminnan rakentajat
CMAD 2013 Suomen yhteisömanageri-tapahtuma 28.1.13 Tampere
Sometu-verkosto: Sosiaalinen media oppimisen tukena

Johdanto

Derek Sivers: Kuinka aloittaa liike?Sisällys

 • Mitä nettiverkostojen fasilitointi on ja mihin se tähtää?
 • Motivoinnin taito.
 • Mahdollistaminen eli kuinka asennoitua osallistujiin ja luoda mahdollisuusympäristö.
 • Joukkoistaminen (crowdsourcing): hyviä esimerkkejä.
 • Miten nettifasilitointi eroaa kasvokkaistilanteista? Netin erityispiirteet.
 • Sudenkuopat ja niiden välttäminen.
 • Nettifasilitointiin sopivat palvelut ja niiden parhaat ominaisuudet.
 • Sosiaaliset verkosto, toimijaroolit ja fasilitoinnin taito.
 • Fasilitaattorin läsnäolo: persoona esillä – ammatillisen ja yksityisen rajalla.
 • Kuinka liikkeelle? Mistä lisäoppia?

Tapahtuman muistiinpanot

http://muistio.tieke.fi/LHqgRkqAP0

Miksi osallistua? Ryhmän omia osallistumismotiiveja. Tarjoa näitä!
Uteliaisuus, samanhenkiset ihmiset, yhteinen kiinnostuksen kohde, kiinnostava asia, saa lisäarvoa, pystyy tuottamaan lisäarvoa, oman työn tekminen ja teettäminen muilla ja muiden kanssa, näyttämisen halu, arvo, yhteinen merkitys, erilainen tapa tehdä asioita, jossa parempi lopputulos, fnktio löytyy helpommin, uudet ihmiset, verkostoituminen, fyysiset haasteet, hauskuus, sopii aikatauluun, rytmi, alueelle tärkeä asia, kaverit ja kilpailuvietti, yhteisten asioitten eteenpäin vieminen, uuden oppiminen vanhaa soveltamalla, rohkeasti päin tuntematonta, huöty ja tehokkuus, terveys.

Ideoita ihmisten osallistamiseen netin avulla. Pienryhmissä mietittiin työpajan loppupuolella, mikä voisi olla seuraava askel omaan ongelmaan nettiaktivoinnin kanssa.

Vastauksia kysymykseen: Tavoitteeni saada nettiverkosto liikkelle. Mikä seuraava askel?
 • QR-koodin käyttäminen, tehdään helpoksi nettisivuille meno
 • Sissimarkkinoinnin hyödyntäminen, kanavien aktivointi: painatetaan esim. tarroja joissa QR-koodi (levitetään ensin, kysytään sit lupa ;-)
 • Yritysviestinnässä dynaamisutta somen yms. avulla
 • Yrityspalveluiden sähköistäminen, nettiverkostojen ylläpito resurssoidaan, pitää olla joku tekijä
 • Tarvitaan aktiivinen henkilö, joka vie hommaa eteenpäin
 • Miten vuorovaikutus saadaan dynaamisemmaksi asiakkaiden kanssa, ollaan iholla
 • Olemassa olevat FB-sivut: sivuilla toimivaa henkilöä tuettava, opit käyttöön
 • Miten saadaan alueella toimivat ihmiset epävirallisesti yhteen, on organisaatioita, joiden kesken ei tapahdu, mutta ihmisiä, joita kiinnostaa, tavitaan aloite (avainkysymys)
 • Jokaisella omat pelikortit, joita pitää tärkeänä, eri ihmisillä vähän eri pelikortit, osallistumalla mukaan saattaminen, avainkysymyksillä innostaminen
 • Käynnistyminen haaste, voisi hyödyntää aktiivisia somen hyödyntäjiä, näitä ihmisiä yhteen, voi lähteä pienestä, joka kerää
 • Ei nakiteta, yleensä joku joutuu aina palkosta tekemään, pitäisi olla yhteisö, joka sisältä päin nakittaa itse itsensä
 • Valokuvallinen verkosto: kommentoidaan valokuvilla
 • Voisi synnyttää keskustelua mielenkiintoisista teemoista, hakea ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin
 • Voisi tehdä tiivistelmiä
 • Yritysten ryhmä pitäisi saada keskustelemaan keskenään, sopisi kaikkien kanssa, että ollaan klo x tnti verkossa, syntyisi asiaa, homma etenisi
 • Vastaanotto tiettyyn kellonaikaan
 • Olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen
 • Toisinajattelijoiden tuominen verkostoihin
 • Mediaopettaja perusti keskustelupalstan, johon voi osallistua vain kuvilla, sopi kansainväliseen ryhmään
 • Moderattorin ja kohderyhmän pitää keskustella samaa kieltä, oppijat esim. oppilaitoksessa tekemään
 • Tiedotusongelmien ratkaisemiseen virtuaaliorganisaatio edustamaan ihmisiä (organisaatiot häviävät, ihmiset eivät) ja Tuija hoitaa homman
 • Varotaan turhaa siiloutamista/siilottamista, tiedonjakoa, tiedonkehittämisongelmaa ratkomaan, vaikka menisi kiville, räjäytetään kokeeksi vaikka Facebookissa
 • Välineenä aikaisemmat verkostot, tehokkaita
 • Mitä käyttäjäkeskeisyys olisi verkkoympäristössä, mikä olisi fasilitaattorin rooli, että homma olisi tehokkaampaa
 • Olemassa olevien verkostojen ja tutunkin toimijakentän piirissä mielekkään sisällön tuottaminen haasteellista, pitää haistella uutta ja katsoa mikä vetää

Taustatietoa

Teoreettinen katsaus (diasarja)


Case TekesOPPY: kuinka saada ihmiset mukaan?


Ketteriä avoimia ilmaisia apuvälineitä, palveluita, verkostoitumispaikkoja
(aloittelijalle suositellut keltaisella)

Animoto (minianimaatio)
Bambuser (striimaus, ks. ohje)
Blogger (helppo blogi, ks. ohje)
Diigo (yhteisölliset linkkikokoelmat, ks. ohje)
Doodle (sovi aika, äänestä)
Dropbox (virtuaalitallennin ja -jako)
Etherpad (TIEKEn muistio)
Facebook (tule ryhmään Nettifasilitointi)
Googlen palvelut (aloitusoppaita)
Google Analytics (seuraa nettisivujesi kävijätietoja)
Google-kalenteri (jaa ja synkronoi aikataulut, ks. ohje)
Google+ & Hangouts (verkostoituminen, videopuhelu, striimaus)
Google Sivustot (helppo sivusto)
Google Apps (organisaatioille)
Hackpad ("etherpad+")
Kuratointipalvelut (tässä polunpäitä ks. Olanderin blogi)
LinkedIn (verkostoituminen)
MindMeister (miellekarttoja kollektiivisesti)
Posterous (monimediablogi)
Pearltree (kokoa ja jäsennä)
Prezi (diaesitykset uuteen ulottuvuuteen)
Purot.net (kotimainen wikipalvelu)
SlideShare (jaa diat ja pdf:t)
SkyDrive (Microsoftin toimisto-ohjelmien pilvi)
Skype (ääni- ja videopuhelut, chat, näytönjako)
Thinglink (kotimainen ideakartta)
Twitter (parhaita oppaita ja vinkkejä)
Wikispaces (helppo wiki, ilmainen pienryhmille, yksityishenkilöille ja opetukseen)
Wordpress (syväosaajan blogi)
Katso ohjeita somepalveluiden käyttämiseen AVO-hankkeen työkalupakista > Työkalupakin aineistot.

Etäfasilitoinnista:

Tarkasteltaessa etäfasilitointia, on keskeistä a) erottaa nettispesifi yleisestä verkoston tai ryhmän tavoitteellisen toiminnan fasilitoinnista ja b) hahmottaa niitä toimintatapoja, joilla fasilitointi voisi onnistua. Fasilitointi tässä ymmärretään auttamisena, helpottamisena, tukemisena ja tavoitteeseen pääsemisen edistämisenä.

Fasilitaattori voi edistää prosessia puuttumatta sisältöön. Tyypillisesti nettifasilitaattori on samalla myös sisällön asiantuntija eli tavallaan myös yhteisöllisen prosessin osallistuja. Tässä kaksoisroolissa hänen on tärkeää olla tietoinen omasta kaksoisroolistaan ja kuunnella herkällä korvalla, valppaana ja itsehillinnällä toisten puhetta. Facebookin Nettifasilitointi-ryhmä ideoi hyvän toimintatavan huoneentauluja nettifasilitaattorille.

Etäfasilitoinnin toimenpiteitä voivat olla:
 • verkoston ja sen toiminnan liikkeelle lähdön kätilöinti verkon kautta tai aloitustapahtuman aikana ja jälkeen verkkoon suunnaten,
 • verkoston toiminnan liikkeellä pitäminen ja toiminnan suuntaaminen prosessin aikana,
 • talkoistaminen, joukkouttaminen, crowdsourcing verkostossa ja
 • tulosten ulos saaminen verkostosta ja sen toiminnasta mm. yhteenvetojen, jäsennysten, tiivistelmien, listausten tai muoden koontien avulla.

Oleellista on, että fasilitaattori ei itse tee asioita muiden puolesta vaan toimii taustalla luomassa edellytyksiä, joista yksi on tuo esittämäsi vuorovaikutusilmapiiri. Jos ilmapiiri on rohkaiseva, kannustava ja arvostava, vuorovaikutus myös etenee. Fasilitaattorilla on netissä erilaisia keinoja tähän kuin kasvokkaistilanteissa.

Metropolian mikrokirjaan Fasilitointimikrokirja: Yhteistoiminnan rakentajat
http://vyyhti.metropolia.fi/blogi/fasilitointimikrokirja-yhteistoiminnan-rakentajat-on-julkaistu/
artikkelini aiheesta nettifasilitointi, teksti saatavilla
https://docs.google.com/document/d/15xAgbvmYvXkudvpkUWacN4ZKFkutmUaZJwTvFGuLIx0/edit


Aineistoa: