Tietoturva ja tekijänoikeudet


Tietoturvan osio
a) Internet ja tietoturva opetuksessa: yleiskuva aiheesta
b) Käyttäjäprofiilin luominen ja tietoturva, kuinka ohjeistaa opiskelijaa
c) Verkkopalveluiden opetus- ja ohjauskäyttö tietoturvan kannalta: mihin verkkopalveluihin voi luottaa, miten riskejä voi ennakoida ja muut aiheeseen liittyvät kysymykset, kuten käyttäjädata ja henkilörekisterit
d) Ajan tasalla pysyminen tietoturvan suhteen


Suora linkki yllä olevaan diaesitykseen.

Lisätietoja:
Harto Pönkä: Verkkoidentiteetti, tietosuoja ja yksityisyys verkossa, 14.8.2014
Jyrki Kasvi: Lyhyt videopuheenvuoro aiheesta tietosuoja 3.9.2014


Tekijänoikeuksien osio
a) Tekijänoikeus opetuksessa: yleiskuva aiheesta
b) Teoskynnys ja teosten käyttäminen opetuksessa, ml. opetukseen liittyvät erityiskysymykset
c) Creative Commons –lisenssit sekä lisenssoitujen aineistojen löytäminen ja käyttäminen opetuksessa
d) Ajan tasalla pysyminen tekijänoikeuksien suhteenSuora linkki yllä olevaan diaesitykseen.

Lisätietoa:
Juha Kallanranta, Kopiosto 30.8.2013: Miten käytän toisen työtä? PDF
Operight.fi -sivusto
Opettajan tekijänoikeusopas -sivusto
KOTEK -koulujen tekijänoikeudet kuntoon -hanke
KOTEK-hankkeen infosivu Facebook

YouTube-videoitten käyttäminen opetuksessa

Suora linkki yllä olevaan diaesitykseen.