Lankkari 12.4.2007


Verkko työvälineenä ja opiskelun paikkana - uhkat huomioon
KESKUSTELU 1 Mitä uhkia ja ongelmia tieto ja viestintätekniikan käyttö tuo?
Tietoturva
Netiketti
Plagiointi

Verkko-opettaminen - mihin huomiota?
Viritys: Vääriä käsityksiä verkko-opetuksesta
KESKUSTELU 2 Miten verkossa opetetaan, ohjataan ja opitaan
Verkkoon sopivia tehtävätyyppejä
Verkossa huomioon otettavaa oppimisprosessissa

Demo verkkokurssin suunnittelusta
Opsista oppimisprosessiin
Kirja: Verkko-opetuksen työkalupakki - Oppimisaihioista oppimisprosessiin (Silander & Koli)

Extraa:
Pedagogiset mallit