Mitä uhkia ja ongelmia tieto- ja viestintätekniikan käyttö tuo?

Paluu koulutussivulle
Ajankäyttö: selvittely, asentaminen, tekniset ongelmat, entä kuinka opettaja hoitaa opettamisen (24 tuntia päivystystä? olettaako opiskelija, että opettaja on aina läsnä?)
Tuotosten määrä, tekstien virta, opettajan työmäärä
Infoähkyn välttäminen
Kansainvälisen kilpailun nimissä pinnalla pysyminen syö valtavasti resursseja, paikallaan pysyminenkin vaatii jatkuvaa kouluttamista ja hankintoja, kilpailu koulujenkin välillä
Suhde taitoihin ja tietoihin?
Mitä voi esittää, miten esim. verkosta lukemisen huomioiminen
Opettajalla aikamoinen homma tutkia, mistä aineisto on peräisin ja onko kopioitu
Nettiriippuvuus
Työt saattavat näyttää hyvältä, mutta miten varmistetaan, että ajattelutyö on käyty läpi ja syvällinen ymmärrys saadaan
Tiedon luotettavuus, ohjeistus
Entäs kun jutut häviävät? Opiskelijan palauttama työ hukkuu
Tietoturva, esim. kuvien laittaminen vääriin paikkoihin
Eksyminen vaarana verkossa
Tallentamiseen kaivataan selkeyttä > täysi serveri esim. mp3-musiikkia oppilaat tallentaneet, huonosti nimettyjä kansioita, selkeä nimeäminen
Kielenhuoltotehtävissä esim. ei tiedä, kuka tekee oikeasti töitä ja kuka ei.